Suomi

Croatian flag HRVATSKA

 

ALATNI OKVIR ZA PLANIRANJE AGREGATA

 

Cilj projekta "Održivo planiranje agregata u jugoistočnoj Europi" (SNAP-SEE) je razvijanje alatnog okvira za planiranje agregata koji bi dao podršku nacionalnoj i/ili regionalnoj politici planiranja primarnih i sekundarnih agregata u zemljama jugoistočne Europe.

SNAP-SEE set priručnika za planiranje proizvodnje i snabdijevanja agregatima sastoji se od četiri proizvoda, koji su međusobno povezani i međusobno se podržavaju:

WP 3 - pdfSavjetovanje_s_dionicima_u_primjeni_najboljih_praksi_u_odrzivom_planiranju_agregata.pdf1.34 MB

Dokument "Savjetovanje" pruža korak-po-korak vodič za planiranje i provedbu savjetovanja s dionicima kako bi se osiguralo da industrija, vlada, nevladine organizacije i civilno društvo mogu pružiti ulazne podatke i sudjelovati u procesu planiranja. Dostupni su i materijali za jačanje kapaciteta.

WP4 - pdfPodaci_i_metodologije_analize_u_planiranju_agregata_potpora_najboljim_praksama_u_održivom_planiranju_agregata.pdf1.69 MB

Dokument "Podaci i metodologije" je priručnik o podacima i metodologijama analize u planiranju kamenih agregata. To je ujedno zajednički priručnik za upravna tijela uključena u planiranje u regiji jugoistočne Europe.

 

WP 5 - pdfVizija_najboljih_praksi_u_planiranju_agregata_u_jugoistočnoj_Europi.pdf1.68 MB

Dokument “Najbolje prakse” predstavlja viziju prijelaza prema integriranom i razumljivom održivom planiranju u JI Europi. On uključuje diskusije o problemima kojima se treba posvetiti, međukorake koji se mogu napraviti prema još boljem održivom planiranju i pregled dijelova koje bi trebao sadržavati održivi plan.

WP 6 - pdfKako_izraditi_održiv_plan_za_agregate.pdf3.01 MB

Dokument "Kako“ predstavlja putokaz za planiranje, uključujući i rasprave o sa-mom procesu planiranja i njegovim različitim koracima. Dani su i primjeri dobro napisanih modula planiranja koji utjelovljuju načela, pristupe i akcije potrebne za postizanje ciljeva Vizije definiranih u izvješću.

 

Završna publikacija o radu na SNAP-SEE projektu:

WP 2 - pdfOdrzivo_planiranje_agregata_u_jugoistočnoj_Europi:_SNAP-SEE_projekt_u_jednom_pogledu.pdf1.92 MB


 MATERIJALI ZA NACIONALNE KONZULTACIJE

 

Prezentacije sa prvih hrvatskih konzultacija održanih 25.10.2013:

- agenda događaja
- ciljevi projekta, partnerstvo na projektu, organizacija rada, planirani rezultati projekta
- polazišta, izazovi, nedostaci, ciljevi te Vizija projekta
- pregled zakonske regulative u Republici Hrvatskoj, postupci ishođenja dozvola
- potencijalni izvori otpada za dobivanje sekundarnih agregata, propisi (EU/Hrvatska), zakon o održivom gospodarenje otpadom, građevni otpad 
- trendovi u gospodarenju agregatima, interesi dionika, zahtjev gospodarstva
- pravna regulativa u EU, pravna regulativa u RH, primjer rudarsko-geološke studije Istarske županije
- eksploatacija kamenih agregata i održivi razvoj, najbolje prakse, osnove politika planiranja kamenih agregata, preporuke za razvoj ili poboljšanje politika planiranja agregata, austrijska mineralna politika - najbolja praksa (GIS-izrada karte)
- planiranje u Italiji, regionalni zakonski okvir (17/91), provincijski mineralni plan, projekti eksploatacije, novi regionalni zakoni vezani sa aktivnostima rudarstva, baze podataka

 

Prezentacije sa drugih hrvatskih konzulatacija održanih 03.07.2014:

- zašto pristup “Životni ciklus” (LC)?, Evolucija pristupa “ekološkim pitanjima, Procjena životnog ciklusa - LCA: 4 koraka, Životni ciklus – prednosti pristupa
- održiva mješovita opskrba (SSM), izvješća, preporuke, donošenje dugoročnog planiranja, važnost recikliranja, recikliranje agregata, građevinski otpad (C&DW).
- opće informacije o planiranju i dokumenti, kako planirati agregate, katastri mineralnih sirovina/primarnih agregata, katastri sekundarnih agregata, ekonomija agregata, prostorno planiranje, okoliš, metodologije, prioritetne zone, socijalni aspekti

 

Projekt SNAP-SEE predstavljen je promocijskim materijalima:
Kalendar 2015 HGI

Prevedene prezentacije v okviru radnog paketa 3:

pdf1_SARMA_i_SNAP.pdf1.2 MB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slogan symbol transparent
Kvartiri v SPB