Suomi

Albanian flag REPUBLIKA E SHQIPËRISË

 

Partnerët e Projektit SNAP‐SEE kanë zhvilluar një Kornizë për Planifikimin e Agregateve, për të mbështetur në rang nacional/regjional, planifikimin e agregateve parësore dhe dytësore në vendet e Europës Juglindore (SEE). Kjo kornizë inkludon:

pdfKeshillimi me grupet e interesit gjate zbatimit te Praktikave.pdf3.74 MB
pdfTe dhena dhe Metodologjia Analitike per Planifikimin e Agregateve.pdf1.35 MB
pdfNje Vizion i Praktikave me te Mira per Planifikimin e Agregateve.pdf2 MB
pdfSi te Ndertojme nje Planifikim te Qendrueshem te Agregateve.pdf1.48 MB

 

SNAP-SEE Publikim Plani­kimi i qëndrueshëm i agregateve në Europën Juglindore: Projekti SNAP-SEE i Përmbledhur

pdfProjekti SNAP-SEE i Permbledhur.pdf6.9 MB

 

SNAP-SEE Prezantimet:

Slogan symbol transparent
Kvartiri v SPB