Suomi

Slovenian flag SLOVENIJA

ORODJE ZA NAČRTOVANJE TRAJNOSTNE OSKRBE S KAMENIMI AGREGATI

 

Končni rezultat projekta SNAP-SEE je razviti t.i. orodje, ki bo služilo kot podpora nacionalnemu oz. regionalnemu načrtovanju oskrbe s primarnimi in sekundarnimi kamenimi agregati na območju Jugovzhodne Evrope. Orodje smo razvili na podlagi raziskav, izkušenj in pridobljenih podatkov v projektu, ki so strnjeni v štirih priročnikih. Priročnike smo prevedli v slovenščino in so na voljo v tiskani obliki kot tudi v elektronski obliki na spodnjih povezavah, že pripravljeni za tisk:

pdfPosvetovanje_z_deležniki_pri_izvajanju_najboljših_praks_print.pdf8.22 MB
Priročnik o usposabljanju človeških virov ter o posvetovanjih med različnimi interesnimi skupinami;
Priročnik o metodah za zbiranje in analiziranje podatkov; skupni priročnik za organe, pristojne za načrtovanje rabe zemljišč v JVE;
SNAP-SEE vizija celostnega načrtovanja trajnostne oskrbe s kamenimi agregati na območju Jugovzhodne Evrope;
Shema načrtovanja oskrbe s kamenimi agregati, ki vsebuje različne scenarije, načela in pristope na poti k trajnostni oskrbi.
 

Publikacijo o SNAP-SEE projektu, pripravljeno za tisk, lahko prenesete s klikom na povezavo:

   pdfKratka_predstavitev_projekta_SNAP-SEE_print.pdf9.79 MB

   Toolbox-sloPrevedeni priročniki

MATERIALI ZA IZOBRAŽEVANJE IN POSVETOVANJA Z INTERESNIMI SKUPINAMI

 

V sklopu delovnega paketa št. 3 (WP3) projekta SNAP-SEE smo pripravili materiale za usposabljanje in izobraževanje partnerjev in interesnih skupin na področju načrtovanja oskrbe s kamenimi agregati v Jugovzhodni Evropi. Predstavitve v angleškem jeziku so v mapi zipWP31_FINAL_PPTS_ENGLISH.zip.

Prevedeni materiali v slovenskem jeziku so dostopni tukaj:

 - predstavitev rezultatov projekta SARMa in projekta SNAP-SEE
 - predstavitev koncepta oskrbe s kamenimi agregati iz več različnih virov
 - predstavite osnovnih evropskih zakonodajnih okvirov in madžarski primer
 - kratko izobraževanje o recikliranju 
 - nekaj besed o informacijskemu sistemu s področja kamenih agregatov
 - uvod v GIS
 - primerjava podatkov, pridobljenih z analizo in izračunom snovnega toka
 - katere podatke potrebujemo za zanesljivo napoved povpraševanja
 - osnovni podatki o oceni življenjskega kroga
 
Predstavitve s prve slovenske delavnice za interesne skupine:
 
 - o izzivih in ciljih projekta SNAP-SEE
pdfKameni_agregati_v_Sloveniji_in_njihov_pomen_Rokavec.pdf2.16   - o izkoriščanju mineralnih surovin za gradbeništvo v Sloveniji
pdfNačrtovanje_oskrbe_v_sosednjih_državah_Miletić.pdf1.19 MB  - stanje v oskrbi na podlagi vprašalnikov DP5
pdfDeveloping_a_20-year_aggregate_plan_Žibret.pdf3.67 MB  - prihodnost v načrtovanju oskrbe in podatki UEPG 
pdfDivja_odlagališča_in_gradbeni_odpadki_EBM_Kranjc.pdf8.47 MB  - Društvo Ekologi brez meja predstavljajo podatke o gradbenih odpadkih
pdfPlaniranje_snabdijevanja_u_Crnoj_Gori_Radusinović.pdf1.43 MB  - načrtovanje v Črni gori predstavlja Geološki zavod Črne gore
pdfSNAPSEE_SLO_workshop_report.pdf6.25 MB                                 - poročilo o poteku in rezultatih 1. slovenske delavnice 

Predstavitve z druge slovenske delavnice za interesne skupine:
 
pdfProjekt_SNAP-SEE_Miletić.pdf1.6 MB  - aktivnosti in razvoj projekta SNAP-SEE
pdfPoročilo_s_prve_slovenske_SNAP-SEE_delavnice_Dolinar.pdf490.98 KB  - predstavitev predlogov in idej 1. slovenske delavnice
pdfAvstrijski_načrt_gospodarjenja_Žibret.pdf1.82 MB  - predstavitev avstrijske politike gospodarjenja s surovinami
pdf2SLO_SNAPSEE_delavnica-poročilo.pdf  - poročilo o poteku in rezultatih 2. slovenske delavnice 
 
Projekt SNAP-SEE je predstavljen v promocijskih materialih:
 
pdfSLO_leaflet.pdf2.85 MB                    
 - letak z osnovnimi podatki, izzivi in cilji projekta SNAP-SEE v slovenskem jeziku
 - SNAP-SEE plakat v slovenskem jeziku
               
1slo promo paket 
 - promocijski paket: mapa, letak, brošura, magnetni blok, A4 blok, odsevni jopič, kemični  svinčnik

 

 

 

 

Slogan symbol transparent
Kvartiri v SPB