Suomi

Bosnian and Herzegovinian flag BOSNA I HERCEGOVINA

 

Glavni cilj "Održivo planiranje kamenih agregata u jugoistočnoj Europi (SNAP-SEE)" ("Sustainable Aggregates Planning in South East Europe“) je razviti alat za planiranje kamenih agregata koji bi dao podršku nacionalnoj i/ili regionalnoj politici planiranja primarnih i sekundarnih agregata u zemljama jugoistočne Europe.

Ključne aktivnosti i glavni rezultati projekta SNAP-SEE:

  • Šest partnerskih sastanaka: Loeben, Budimpešta, Budva, Bratislava, Pula, Chania i Bled;
  • Dvije radionice u Livnu 2013. i 2014. godine;
  • Tri biltena;
  • Finalna publikacija;
  • Međunarodna konferencija na Bledu 2014. godine;
  • Promocijski video projekta SNAP-SEE;
  • Alat za planiranje kamenih agregata, koji uključuje 4 priručnika.

 

ALAT ZA PLANIRANJE KAMENIH AGREGATA 

SNAP-SEE alat (toolbox) za planiranje agregata sastoji se od četiri priručnika, koji su međusobno povezani i podržavaju se:

Promocijska samostojeća kutija za priručnike, pripravljena za tiskanje:

pdfKutija_za_priručnike.pdf6.72 MB

Finalna publikacija o radu na projektu Održivo planiranje kamenih agregata u jugoistočnoj Europi: ukratko o projektu

pdfOdrživo_planiranje_kamenih_agregata.pdf3.95 MB


 

EDUKACIJSKI MATERIJALI ZA KONZULTACIJE S DIONICIMA

U sklopu radnog paketa 3 (WP3) projekta „Održivo planiranje kamenih agregata u jugoistočnoj Europi“ - SNAP-SEE pripremili smo edukacijske materijale za dionike ovog projekta. 

Prevedene prezentacije možete pregledati ovdje:

1. SNAP-SEE, SARM, Ciljevi, Rezultati
2. Najbolje prakse, Eksploatacija, Primjeri
pdf3_Pravni_okvir_za_planiranje_proizvodnje.pdf2.21 MB
3. Pravna regulativa u EU i RH, Podzakonski propisi
4. Institucije, Vrste podataka, Metapodaci
5. Prognoziranje potražnje, Smjernice, Analiza tržišta 
6. Koncept SSM-a, Objedinjeni izvještaj, Preporuke
7. Klasifikacija, Izvori i recikliranje agregata u EU
8. Koristi, Pravni okvir, Kriteriji
 
Prevedeni letak i poster Projekta SNAP-SEE dostupan je ovdje:                   
 
- Letak Projekta sa osnovnim podacima, izazovima i ciljevima Projekta
- Poster Projekta
 
BA promo package
 
 
 - Promocijski paket: mapa, letak, brošura, A4 blok, kemijska olovka, podloga za miša, akreditacije…

 

Slogan symbol transparent
Kvartiri v SPB