Suomi

Slovakia flag SLOVENSKO

 

Hlavným výstupom projektu bolo vypracovanie jednotného súboru nástrojov (Toolbox) pre podporu plánovania primárneho aj sekundárneho kameniva na národnej úrovni. Toolbox pozostáva z nasledovných publikácií:

    • Vízia najlepšej praxe pre plánovanie kameniva v JV Európe:
    • Príručka o zbere a metódach analýzy údajov pre plánovanie v oblasti kameniva: 
    • Príručka pre budovanie kapacít a konzultácie so zainteresovanou verejnosťou:

pdfPrirucka_pre_budovanie_kapacit_a_konzultacie_so_zainteresovanou_verejnosou.pdf2.7 MB

    • Zostavenie plánu trvalo udržateľného nakladania s kamenivom:

pdfZostavenie_planu_trvalo_udrzatelneho_nakladania_s_kamenivom.pdf7.75 MB

  

Publikácia “Plánovanie udržateľného rozvoja v oblasti využívania kameniva v juhovýchodnej Európe: PROJEKT SNAP-SEE V KOCKE”:

 pdfWP2_Projekt_SNAP-SEE_v_kocke.pdf2.28 MB

  

Prezentácie a leták týkajúce sa projektu SNAP-SEE – Trvalo udržateľné plánovanie v oblasti kameniva v juhovýchodnej Európe:

pdf1_SARMA_a_SNAP-SEE_projekt.pdf718.87 KB - Predstavenie projektov SARMa a SNAP-SEE
pdf3_Legislativny_ramec.pdf390.55 KB - Legislatíva pre oblast´ kameniva
pdf4_Planovanie_data_prognozy.pdf380.33 KB - Principy plánovania, dáta potrebné na plánovania, prognózy
pdf5_Recyklacia_kameniva.pdf1.35 MB - Informácie o recyklovanom kamenive
pdf6_Vizia_planovania_AIS_GIS.pdf1.37 MB - Vizia plánovacieho procesu a použivanie GIS
pdf7_Materialove_toky_hodnotenie.pdf569.43 KB - Aké sú materiálove toky v oblasti kameniva
pdf8_Dopyt_prognozy.pdf852.23 KB - Dopyt po kamenive, prognózy spotreby kameniva
pdf10_Zelene_verejne_obstaravanie.pdf835.75 KB - Principy zeleného verejného obstarávania
pdf11_LCA_posudzovanie_zivotneho_cyklu_kameniva.pdf938.42 KB - Hodnotenie životného cyklu kameniva
pdfSK_leaflet_ENVIRO-SK.pdf10.46 MB - Leták o projekte SNAP-SEE

 

Slogan symbol transparent
Kvartiri v SPB